Čištění fasád a zámkové dlažby

Vyřešíme každodenní problémy se znečištěním, vzniku skvrn, degradace vlivem nečistot a grafitu na povrchu materiálu jako např. přírodní kámen, beton, cihly, dřevo,hlína, porcelán, textil apod. a odstraníme znečištění dle vašich požadavků.

Guard Industry je mezinárodní organizace se sídlem ve Francii, která produkuje výrobky v souladu s přísnými ekologickými požadavky, v jejímž výhradním zastoupení nečistoty odstraníme.

Kromě ochranných a dekoračních výrobků společnost Guard Industry vyvinula také komplexní řadu odstraňovačů a čistících prostředků pro obnovení znečištěných podkladů na jejich původní úroveň čistoty. Po očištění podkladů lze aplikovat ochranné výrobky a tím zajistit vrácení původního vzhledu na dlouhou dobu.

Většina výrobků v řadě odstraňovačů je ekologická, jsou na bázi vody, vysoce biologicky rozložitelné a netoxické, což přispívá k bezpečnosti uživatele a ochraně životního prostředí. Umožňují odstranit znečištění způsobené atmosférickými nebo průmyslovými nečistotami, mastné skvrny, vápenné výkvěty a také nátěr nebo lesk použitý pro renovaci podkladu.

 

Práce provádíme aplikačním zařízením:

 Štětcem
 Válečkem
 Nízkotlakým rozprašovačem

 

Poptávky na provedení prací na tel. +420 773 94 74 54